Wat is een RTC?

Een Regionaal Training Centrum (RTC) is een door de nationale sportbond aangewezen en erkend programma, waarbinnen voor een geselecteerde groep sporttalenten kwalitatief hoogwaardige trainingen en eventuele aanvullende faciliteiten op fysiek, medisch en/of onderwijs worden georganiseerd.
Het RTC biedt talenten in de leeftijdscategorie -15, -18 en -21 een aanvullend trainingsprogramma van de JBN aan.

Ambitie en uitgangspunten

De ambitie van het RTC is om te helpen bouwen aan het topjudo in Nederland door een kwalitatief hoogwaardig trainingsprogramma aan te bieden met als doel zoveel mogelijk judoka’s op te leiden voor het Nationaal Training Centrum, op Sportcentrum Papendal.
De uitgangspunten hierbij zijn:
• Regionaal trainingsplatform aanvullend op aanbod club
• Trainingsaanbod voor -15, -18 en -21
• Judoka’s blijven te allen tijde lid van de club
• Zo mogelijk een aansluiting bij een Centrum voor Topsport en Onderwijs

agsdi-medal

Benoeming

Het bondsbestuur van de Judo Bond Nederland heeft vier RTC benoemd, inclusief sublocaties, te weten:

RTC Noord Oost (hoofdlocatie: Heerenveen)

Sublocaties: Groningen, Emmen, Enschede, Heerde

RTC Noord West (hoofdlocatie: Haarlem)

Sublocaties: Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Nieuw-Vennep

RTC Zuid West (hoofdlocatie: Rotterdam)

Sublocaties: Den Haag, Goes, Leusden

RTC Zuid Oost (hoofdlocatie: Eindhoven)

Sublocaties: Berlicum, Echt, Goirle, Nijmegen

RTC Commissie 

Om de landelijke opleidingsstructuur ten aanzien van de RTC op bestuurlijk niveau goed te organiseren is op iedere RTC een bestuurlijk orgaan ingericht.

Voor de RTC in Noord West is een commissie ingericht die conform de structuur van de JBN functioneert.

De RTC-commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de binnen het betreffende RTC aangewezen locaties. Door de vertegenwoordigers van de RTC-commissie kan via de twee leden van de landelijke RTC commissie gevraagd of ongevraagd advies worden gegeven binnen de landelijke commissie RTC.

 

Voorzitter: Michiel van der Ham (tevens onderdeel landelijke RTC commissie)

Secretaris: Pieter Roos (tevens onderdeel landelijke RTC commissie)

Penningmeester: Helma Krachten

agsdi-people

Trainers

Op ieder RTC zijn twee trainers aangesteld door de JBN.

1 RTC trainer/coach (1fte)

1 RTC trainer talentontwikkeling (0.6fte)

Deze vallen hiërarchisch onder de directeur topsport. De dagelijkse aansturing gebeurt door de RTC commissie (bestuur).

De trainers vormen een technische staf samen met de sublocatie trainers.

De RTC trainers zijn onafhankelijke ambassadeurs met volledig commitment aan het (technisch) beleid van de JBN, vertalen het technisch beleid naar de uitvoering op het RTC, bewaken de technische leerlijnen op al hun locaties, verzorgen en/of coördineren alle RTC trainingen, dragen actief bij aan optimale afstemming met belangrijke stakeholders binnen de RTC regio zoals sub-locaties, clubs, LOOT-scholen, expertbegeleiding, scout sporters en stimuleert kwalitatieve in-, door- en uitstroom,  geeft leiding aan technische staf RTC en zijn de aanspreekpunten voor de NTC hoofdcoach.

Voorts nemen de RTC trainers deel aan de vanuit de judobond geïnitieerde trainingen, bijeenkomsten en overleggen. Hij verzorgt terugkoppeling van deze activiteiten aan de RTC- commissie.

Jasper Huitsing

RTC Trainer/Coach

Geeft trainingen op de RTC hoofdlocatie. Is verantwoordelijk voor het technisch beleid van het Full-Time RTC programma en draagt actief bij aan optimale afstemming RTC en NTC.

Is coach voor de full time RTC sporters.

Is onderdeel van de technische staf -21/-23 jaar.

Kai Krabben

RTC Trainer Talentontwikkeling

Is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de trainingen -15/-18 jaar op de hoofd- en sublocaties samen met de sublocatie trainers, ondersteund clubcoaches in het traject -18 jaar en monitort talenten op ontwikkeling, programma en prestaties.

Is onderdeel van de technische staf -18 jaar.

Coaching

Vanaf de -18 jaar vinden er uitzendingen plaats vanuit de JBN naar internationale evenementen onder de vlag van de EJU of IJF. Vanuit de JBN zijn er afspraken omtrent coaching op deze evenementen.

 

Berichten worden verzonden naar [email protected]

Dojo RTC NOORD WEST

 

Kennemersportcentrum

Ijsbaanlaan 4a

2024 AV

Haarlem

 

Contact formulier