KLAAR VOOR DUBBELTALENTEN

Trainen voor die belangrijke wedstrijd van komend weekend of toch nog een paar uur extra leren voor dat naderende tentamen? Voor topsporttalenten is het niet altijd makkelijk een succesvolle sportcarrière te combineren met glansrijke prestaties op school. Het een gaat vaak ten koste van het ander. Maar het kan ook anders. Onze school heeft de faciliteiten om die combinatie wel te laten slagen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat uw kind er straks echt klaar voor is: voor een topsportcarrière én voor het eindexamen.

TOPSPORT-TALENTSCHOOL (LOOT-SCHOOL)

We zijn er best trots op: sinds 1 augustus 2013 zijn we een van de dertig Topsport-talentscholen in Nederland. Dat betekent dat we een zogenaamde ‘LOOT-status’ hebben, een officiële erkenning vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We mogen daarmee Topsport-talentonderwijs geven aan leerlingen die van het NOC-NSF een speciale Talentsportstatus hebben gekregen. De échte sportbeloftes van de toekomst dus!

AANGEPAST ONDERWIJS

Het Topsport-talentonderwijs is een perfecte manier om topsport en school te combineren. In principe volgen leerlingen het reguliere les- en schoolprogramma, maar als dit in de knel komt met hun trainings- en wedstrijdschema, kunnen we het tempo en aanbod van het onderwijs aanpassen. Of het nu gaat om andere examentijden, aanpassing van het lesrooster of extra begeleiding als dat nodig is. Eén ding is zeker: we zorgen dat het niveau van het einddiploma hoe dan ook overeind blijft.

TRAINEN, TRAINEN & LEREN

De top bereiken en daar ook blijven: dat vergt heel wat bloed, zweet en… trainen. Er zijn bijvoorbeeld vele trainingsuren voor nodig. Uren die normaal gesproken aan school en huiswerk werden besteed, worden nu opgeslokt door trainingstijd om op het hoogste sportniveau te kunnen meedraaien. Een extra nadeel is dat er soms niet voldoende trainingsfaciliteiten beschikbaar zijn en topsporters alleen nog kunnen trainen tijdens uren waarin ze eigenlijk naar school zouden moeten. Om topsportleerlingen te helpen toch hun droom te verwezenlijken, gaan we zo flexibel mogelijk om met hun studielast. Maar uiteindelijk moet een topsporter natuurlijk wel voldoen aan dezelfde overgangs- en diploma-eisen als een ‘normale’ leerling.

Meer informatie over het aanbod voor LOOT-leerlingen kunt u aanvragen bij de coördinatoren Remco van Poeteren en Cees Lammerts.

www.haarlemmermeerlyceum.nl

 

 

Berichten worden verzonden naar [email protected]

Dojo RTC NOORD WEST

 

Kennemersportcentrum

Ijsbaanlaan 4a

2024 AV

Haarlem

 

Contact formulier